Voor bedrijven en onderwijs

De voorbije 12 jaar was ik actief als HR-professional waarbij ik in verschillende werkcontexten (o.a. consultancy, ziekenhuissector en jeugdwerk) ervaring heb opgebouwd.

Ik ben steeds geboeid geweest door coaching, onderwijs en vormingsbeleid. Zo heb ik ervaring in het geven van begeleidingen (vb. groepsoutplacement), trainingen (vb. gedragsgericht interviewen, coach the coach, veranderingsmanagement, …) en het begeleiden van medewerkers, studenten en stagiairs.

Ik werkte de afgelopen jaren zowel vanuit een externe consultancy rol als in een interne HR-rol en kan dus veel praktijkvoorbeelden vanuit verschillende referentiekaders aanbrengen. Bijkomend zette ik reeds verschillende “petten” op: als stafmedewerker, als leidinggevende en als lid van het managementteam.

Van basisopleiding ben ik een academisch geschoolde arbeids- en organisatiepsycholoog. Gedurende de voorbije jaren heb ik me op verschillende domeinen inhoudelijk en praktijkgericht bijgeschoold. Ik werk het liefst op het kruisveld van theorie en praktijk: wetenschappelijk onderbouwd, maar tegelijk met de voeten in de realiteit van de werkcontext.

In mijn aanpak primeert het werken vanuit een constructieve dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden of  tussen studenten en docenten, waarbij ieders inbreng voor mij waardevol is. Ik ben een grote voorstander van een multidisciplinaire aanpak van stress- & burn-out interventies, steeds vertrekkend vanuit een holistisch mensbeeld. Collega’s,  medewerkers en cliënten omschrijven me als een mensgerichte HR-manager en coach: inhoudelijk onderbouwd met zorg voor de mens achter de medewerker; waar nodig hard in de boodschap, maar steeds zacht voor de mens.

Voor bedrijven

  • Individuele of teamcoaching rond talent- en vitaliteitsmanagement
  • Stress & burn-out preventie en begeleiding op individueel of teamniveau
  • HR-consultancy op maat
  • Alle #unicornyourlife-workshops kunnen ook op maat uitgewerkt worden

Voor onderwijsinstellingen

Gastcolleges en lesopdrachten rond de thema’s talent-, vitaliteits- en HR-management

Prijssetting: bij interesse, neem zeker en vast contact op en dan bezorg ik asap een prijsofferte op maat!

 

tussenbanden-08